Category Archives: dakwah

Optimis adalah Fitrahnya Manusia

Setiap manusia secara fitrah memiliki sifat optimisme (ar-raja’). Sifat optimisme adalah perasaan tenang dalam dirinya menunggu sesuatu yang disukainya dan berharap perasaan yang bersifat menetap, mapan dan lestari, bukan keadaan yang cepat lenyap. Optimis merupakan perasaan berdasarkan suatu alasan yang … Continue reading

Posted in catatan, dakwah | Tagged , , | Leave a comment

Mengamalkan AlQuran

Allah SWT berfirman di dalam QS.Al-Baqarah ayat 185 “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang … Continue reading

Posted in catatan, dakwah | Tagged , , | Leave a comment